2020 yılında çok fazla başvurulan bir hizmet olan kurumlar arası geçiş, memurların 657 sayılı kanun için geçerli olan kurumların muvafakatiyle kazanılmış olan hak dereceleri üstünden nakil edilmeleridir. Ayrıca 68. maddede yer alan esaslar çerçevesinde derece yükseltilmesi suretiyle, yer aldıkları sınıftan ya da öğrenim durumlarıyla girebilecekleri sınıftan bir kadroya nakil edilmelerini ifade etmektedir.  Bu nedenle herkes yararlanabilmektedir.

Kişinin geçiş yapacağı kurumun mali şartlarının daha iyi durumda olması, geçiş yapacağı kurum ile aile birliğinin sağlanmasının talep edilmesi, memurun eğitimini aldığı mesleği yapmak istemesi ve sınav sonuçlarıyla birlikte farklı kuruma atanmak istenmesi gibi durumlardan bahsedilebilir. Kurumlar farklı sebepler ile bu hakkı reddedebiliyor. Böyle bir durumda kurumlar arası geçiş hakkı ve talebi reddedilen kişiler, yürütme durdurma istemli iptal davası açıyor. Bu tamamen inisiyatif içerisinde yer alan bir durum oluyor.

Kurumlar Arası Geçiş Süreci

Kurumlar arası geçiş yapmak isteyen şahıs en başta, geçiş yapmak istediği kuruma başvuruda bulunarak işe başlar. Geçiş yapmak istediği kurumun özel şartları olabildiği şekilde geçil yapmak istediği kurumda memurun derece, pozisyon ve kıdem olarak aşağıda olmaması kesin şart olarak öne sürülür. Burada önemli bir husustan bahsetmekte fayda var.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan ilgili maddede, bununla ilgili bir istisna getirildiği görülmektedir. Memurların kazanılmış hak derecelerinin alt sınırında yer alan derecelere atanabilme dereceleri ancak iki şekilde mümkün olabilir. İlk olarak memurun atanacağı kadro derecesine bakılır ve bu derecenin kazanılmış olan hak derecesiyle arasında olan farkın 3 derecen fazla olmamasına bakılır. Aksi takdirde söz konusu kurumlar arasındaki atanma işlemi gerçekleşemez.

Kurumlar Arası Geçiş Nasıl İlerler?

Kurumlar arası geçiş sürecinde ayrıca söz konusu şahsın da kazanılmış hak derecesinin altında yer alan derecelere atanmak için isteğini olması şarttır. Bahsedilen iki hususun gerçekleşmemesi halinde kurumlar arası atanma işlemi gerçekleştirilemez. Bütün sayılan şartların yerine getirilmesi halinde ise memurun geçişinin sağlanması için mevcut bulunan kurum ile birlikte geçilecek kurumun muvafakat etmesi gerekir. Kurumlar arası muvafakat sağlandığında söz konusu şahsın kurumlar arası geçiş talebi onaylanacak ve işlemi sağlanacaktır.

Burada belirtilmesi gereken diğer bir husus, söz konusu kurumların muvafakat verip vermeyeceği, kurum amirlerinin takdir yetkisiyle ilişik bir durum olduğudur. Bu bahsi geçen takdir yetkisi, mutlak ve sınırsız bir yetki olmamakla birlikte, kamu yararı ve hizmet gerekleri açısından ise yargı denetimine sahip bir yetkidir. Bu sebeple kurum amirleri tarafından şahsın mali ve özlük haklarına hasar verecek bir kararın verilmesi doğru değildir. Bunun aksi bir durumda karar, idari yargıda iptal davasına gidebilir.

Kurumlar Arası Geçiş Şartları Nelerdir?

Kurumlar arası geçiş durumunda söz konusu memurun hali hazırda görev yaptığı kurumun muvafakat vermesiyle ilgili takdir yetkisi kamu gereklilikleri ve hizmet gereklilikleri açısından denetime konu olmuş ve bu doğrultu çerçevesinde kararlar verilmiştir. Kurumlar arasında geçiş yapmak isteyen memur, ilk önce geçiş yapmak istediği kuruma bir dilekçe gönderimi yaparak başvuruda bulunur. Kişinin geçiş yapmak istediği kurumun özel şartları olabilir.

Aynı zamanda geçiş yapmak istenen kurumda söz konusu memurun kıdem, pozisyon ve derece olarak aşağıda yer almaması bakılan ilk şarttır denebilir. Aynı zamanda geçiş talebinde bulunan memurun kuruma dilekçe verirken, mevcut bulunduğu kurumun ve geçiş yapmak istediği kurumun muvafakat etmesi gerekir. Tüm bu uygulamalar belirlenen düzeyde gerçekleştiğinden dolayı herhangi bir olumsuzluk durumunda hemen müdahale edilmektedir.

Kaynak: https://kadimhukuk.com.tr/makale/kurumlar-arasi-gecis-nedir-kurumlar-arasi-gecis-nasil-yapilir/